Labels

Tuesday, January 3, 2017

Exceldə HARMEAN(СРГАРМ) funksiyası

Salam.Bu dərsimizdə Exceldə HARMEAN(СРГАРМ)  funksiyası  haqqında öyrənəcəyik.


HARMEAN(СРГАРМ) funksiyası  Excelin Статистические функции-Statistical-Statistika funksiyalar kitabxanasının alt funksiyasıdır.Verilənlər çoxluğunun harmonik orta qiymətini         hesablayır.Harmonik orta qiymət – tərs qiymətlərin hesabi orta qiymətinin tərsi olan bir kəmiyyətdir.HARMEAN(СРГАРМ) funksiyası çəkisiz harmonik ortanı hesablayır. Ondan çəkili harmonik ortanı hesablamaq üçün istifadə etmək olmaz.  
Harmonik orta qiymətdən o zaman istifadə edirlər ki, statistik informasiyada külliyyatın ayrı-ayrı variantlarının tezliyi   barəsində deyil, onların hasilləri haqqında məlumat olur. Harmonik orta qiymət aşağıdakı düsturlarla hesablanır. 

Misal
Kartof yetişdirilən üç müxtəlif sahənin məhsuldarlığı uyğun olaraq 65,70 və 75 t olmuşdur. Orta məhsuldarlığı müəyyən edək.
 İndi isə həmin funksiyanı Excel də yazaq :
İngilis dilli Excel üçün : 

Düsturumuz: =HARMEAN(A1,B1,C1)
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rus dilli Excel üçün : =СРГАРМ(A1,B1,C1)-> Enter
 Diqqətinizə görə minnətdaram.Növbəti dərslərimizədək 
FACEBOOK-DA BİZİ İZLƏYİN :
https://www.facebook.com/OyrenmekVaxtidir

 ================================================== 
MƏQALƏ GÖNDƏR
==================================================

 

No comments:

Post a Comment

 
Рейтинг@Mail.ru