Labels

Saturday, June 22, 2013

C# ilə Ədədi Orta hesablamaq

C# ilə Ədədi Orta hesablama proqramı tərtib edəcəyikRiyaziyyatdan bildiyimiz kimi , ədədi orta dedikdə verilmiş ədədlərinin cəminin onların sayına olan nisbəti nəzərdə tutulur.Məsələn :  [(20+30+40+60+80)/5]=46.Indi isə C# ilə bu proqramı tərtib edək.
C#-> Console Applicationu proqram pəncərəsəni açırıq və aşağıdakı ardıcıllıqları yerinə yetiririk

  • using System;
  • using System.Collections.Generic;
  • using System.Linq;
  • using System.Text;
  • using System.Threading.Tasks;
  •  
  • namespace ededi_orta
  • {
  •     class Program
  •     {
  •         static void Main(string[] args)
  •         {
  •             Console.Write("Neche ededin ededi ortasin tapmaq isteyirsiniz = ");
  •             int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  •             float cem = 0;
  • // float - Dəyər tipli dəyişəndir. (Value type)
  •             for (int i = 1; i <= a; i++)
  •             {
  •                 Console.Write("{0}. Ededi daxil edin = ",i);
  •                 cem = cem + Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  •             }
  •             float edediotra = cem / a;
  •             Console.WriteLine("Ededi ortasi = " +edediotra);
  •             Console.ReadLine();
  •         }
  •     }
  • }

 
START (F5) ƏMRİ İLƏ PROQRAMI İŞƏ SALIRIQ.


Diqqətinizə görə minnətdaram.Növbəti dərslərimizədək 
FACEBOOK-DA BİZİ İZLƏYİN :
https://www.facebook.com/OyrenmekVaxtidir

 ================================================== 
MƏQALƏ GÖNDƏR
==================================================
Dəstək olaq :
 http://musabiqe.edu.az/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4097&Itemid=11


No comments:

Post a Comment

 
Рейтинг@Mail.ru