Labels

Wednesday, March 27, 2013

VB.Net ilə Excel sənədi yaratmaq

Salam.Bu dərsimizdə Visual Basic.Net ilə Excel sənədi yaradacağıq.

 Visual Studio proqramında Create Project ilə yeni Visual Basic ->Windows Form Application yaradırıq.
Daha sonra Forma bir ədə Button əlavə edirik.
Buttonun adını Properties->Text bölməsindən adını dəyişə bilərsiniz.Sonra Buttona iki klik edib kod hissəsinə keçirik.


Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'Dəyişənləri tanıdaq...
        Dim excel As Object
        Dim kitab As Object
        Dim sehife As Object
        'Excel sənədi  olacağını tanıtdıq
        excel = CreateObject("Excel.Application")
        'Yaratdığımız kitabı tanıtdığımız excele əlavə etdik...
        kitab = excel.Workbooks.add
        'Yaratdığımız səhifəni tanıtdığımız kitaba əlavə etdik...
        sehife = kitab.Worksheets(1)
        'Səhifəyə  istədiyimiz məlumatları əlavə etdik
        sehife.range("A1").value = "Ad"
        sehife.range("B1").value = "Soyad"
        sehife.range("C1").value = "Doğum tarixi"
        'İndisə kitabı excelvbnet.xls faylı adında yadda saxlayırıq...
        kitab.saveas(Application.StartupPath & "\excelvbnet.xls")
        'Dəyişkənlər ram'da açık olmasın diye Nothing istifadə edərək passivləşdiririk...
        sehife = Nothing
        kitab = Nothing
        excel.quit()
        excel = Nothing
        'Yaratdığımız sənədi açırıq...
        System.Diagnostics.Process.Start(Application.StartupPath & "\excelvbnet.xls")


    End Sub
End Class

' www.oyrenmek.blogspot.com /// (C) Nəsimi İsgəndərov
Kod hissəsini tamamladıqdan sonra Start Debugging (F5) klik edirik və nəticəmizi əldə edirik

Diqqətinizə görə minnətdaram . Növbəti dərslərədək
http://www.facebook.com/OyrenmekVaxtidir


No comments:

Post a Comment

 
Рейтинг@Mail.ru